Rozwój Portalu BFV

7€ wpłacono z 25€ wymaganych

Ogólny rozwój Portalu jak np. dodatki które zgłaszane będą na Forum

Dane osobiste

Dane do rozliczeń

Suma Darowizny 5.00€