Rozwój Portalu BFV

7€ of 25€ raised

Ogólny rozwój Portalu jak np. dodatki które zgłaszane będą na Forum

Dane osobiste

Dane do rozliczeń

Suma Darowizny 5.00€